Skip to main content

Popular

Recent

Национална програма за енергийна ефективност

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради:

Важно!

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи проект на пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

Моля Вашите коментари и предложения да изпращате до 21.01.2015 г. на електронна поща: DPYordanova@mrrb.government.bg и GBlagieva@mrrb.government.bg.

 НОВО !!! Промени в методическите указания от 29.04.2015 – http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

Методически указания

 

Приемно време за консултации и разяснения :

Всеки делничен ден от 8.30ч-12.30ч и от 13.00ч-17.00ч

Стая 33 – ст. експерт УТ ИИ БЕ –  инж. Георги Чичков – тел. 02/955 44 62 вътр. 167

Стая 41- гл. Юрисконсулт – Кирил Чакъров – тел. 02/955 44 62 – вътр. 203

 

Основни моменти

100% безвъзмездна помощ за допустимите сгради

Прикачени файлове