Skip to main content

Popular

Recent

проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“,

приложено Ви предоставям:

Техническа информация, касаеща само предстоящите монтажи на отоплителни устройства на природен газ по 4 бр. договори с избрания изпълнител:

„Еър Лукс системи“ за район „Овча купел“