Skip to main content

Popular

Recent

Кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с такива на газ или пелети

✔️ Във връзка с изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“ и по повод приключилата на 18.09.2020 г. първа кампания за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проекта, Ви уведомяваме, че:
ℹ️ До 08.10.2020 г. ще бъдат обявени резултатите от класирането. Списък с одобрените кандидати ще се оповести на интернет страницата на Столична община, както и на интернет страниците на всички районни администрации.
🔺 В срок до 1 (един) месец от обявяване на класирането всички одобрени кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с такива на газ или пелети следва да предоставят в районната администрация по местонахождение на имота:
➡️ – проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и;
или
➡️ – в случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза: техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.
✅ След допълване на съответните досиета с гореописаните документи, Столична община ще пристъпи към сключването на индивидуални договори с лицата, подали формуляри.