Skip to main content

Popular

Recent

Обща администрация

В момента информацията се обновява. Моля да ни извините.

Финансово-счетоводна дейност

Отдел "Финансово - счетоводен" Осъществява финансово счетоводната и бюджетна дейност на района. * Осчетоводява всички операции от финансово естество в...

Информационно обслужване и ГРАО

    СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ, ЦЕНИ И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ...