Skip to main content

Popular

Recent

Изпълнителен съвет

ел. поща : grsavet.ok@gmail.com

Нов изпълнителен съвет, избран на 22.04.2021:

  1. Тодор Сотиров
  2. Иван Шаранков
  3. Камен Николов
  4. Боряна Петкова
  5. Борислав Петровски
  6. Венцислав Божилов
  7. Предствавител на с. Мало Бучино (квотата се запазва до следв. заседание, поради липса на представител)