Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №АБ-21/11.04.2013г

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №АБ-21/11.04.2013г.на Главния архитект е допуснато да се изработи изменение на действащ План за регулация и План за застрояване в обхват: м.”Овча купел”, кв.86А, УПИ ХVІ-420 и УПИ ХVІІ-420 (ПИ 68134.4339.420 и ПИ 68134.4339.2010).