Skip to main content

Popular

Recent

СО- район „Овча купел“ обявява прием на документи по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

„Независим живот“

СО- район „Овча купел“ обявява прием на документи по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Повече информация можете да намерите ТУК