Skip to main content

Popular

Recent

Съобщение Указ 54

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми граждани,

Съгласно Указ № 54 на Президента на Република България, във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 25.05.2014г., се отменя приемното време на Кмета на СО-район „Овча купел” и всички служби на районната администрация, с изключение на Деловодство, ЕСГРАОН и Гражданска регистрация за периода от 19.05.2014г. до 31.05.2014г. – включително.