Skip to main content

Popular

Recent

Съобщение за отмяна на приемно време

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми граждани,

Съгласно Указ № 201 на Президента на Република България, във връзка с предстоящите избори за Народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени за 05.10.2014г., се отменя приемното време на Кмета на СО-район „Овча купел” и всички служби на районната администрация, с изключение на Деловодство, ЕСГРАОН и Гражданска регистрация за периода от 19.09.2014г. до 10.10.2014г.-включително.