Skip to main content

Popular

Recent

Изграждане, разширение и рехабилитация на транспортна инфраструктура

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

АДРЕС: УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение: Изграждане, разширение и рехабилитация на транспортна инфраструктура на територията на Столична община”

 

Достъп до информацията може да получите в СО – район „Овча купел”, ет. 1, ст. № 8, отдел „Екология”

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – ЗАМ. КМЕТ НА СО

ТЕЛ: 02/986-10-08q e-mail: i.hristov@abv.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – бул. Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg