Skip to main content

Popular

Recent

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящо стартиране на 28.05.2019г. на обект: Рехабилитация по бул.“Президент Линкълн“, Ви уведомяваме, че начало на обекта e по бул.“Президент Линкълн“ на 27 м североизточно от кръстовището с ул.“657“ (съгласно писмо № М-0564/06.02.2019г. от  „Метрополитен“ ЕАД до Столична Община). Край на обекта е края на бул.“Президент Линкълн“ в кв.“Овча Купел 2“.

В проектното решение са запазени съществуващите ширини на пътното платно, предвижда се подмяна на  съществуващите борюдри с нови от външната страна на настилката (към тротоара), в края на тротоара и понижени бордюри съгласно детайла при входове, пешеходни рампи и острови за безопасност.

Съгласно детайла за предпазване на дърветата е предвидено ограждането им с бетонов бордюр.

Съществуващите стълбчета антипаркинг е предвидено да бъдат подменени с нови по цялата дължина на трасето и по двата тротоара.

Всички пешеходни пресичания са проектирани според Наредба 4 за достъпна среда – с понижени до нивото на настилката бордюри и поставяне на тактилни плочки в помощ на хората с увредено зрение.

Предвидени са ремонтни дейности и по част улично осветление с подмяна на тръбната мрежа и на стълбовете за улично осветление.

На трите светофарно регулирани кръстовища в обхвата на трасето е предвидено същестуващите светофарните уредби да бъдат демонтирани и подменени с нови.