Skip to main content

Popular

Recent

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Район Овча купел, на основание чл.8, ал.1, т.3 във връзка с чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение №661 по Протокол №41/12.10.2017г. на СОС, съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че е издадена Заповед № РОК19-РД09-102/08.05.2019г. на кмета на район „Овча купел“ за провеждане на обществено обсъждане на тема: „Въвеждане на еднопосочно движение на ППС за квартала между ул. „Монтевидео“, ул. „Боряна“, ул. „Любляна“, бул. „Овча купел“ и ул. „Маестро Кънев“ на територията на район „Овча купел“. Представянето на предложението ще се проведе на 20.05.2019г. от 16.00ч. Заключителната дискусия ще се проведе на 03.06.2019г. от 16.00ч. в сградата на СО-район „Овча купел“- Заседателна зала, ет.2 , бул. „Цар Борис III” №136 В.

 

 

СО-район „Овча купел“

Прикачени файлове