Skip to main content

Popular

Recent

Среща с обществения посредник на територията на Столична община за жителите на с. „Мало Бучино“

OБЩЕСТВЕН ПOСРЕДНИК

на територията на Столична община

София 1000, ул. “11 Август” № 4, ет. 3, тел. 02/9873449, 02/9871341, факс: 02/9862785 ombudsman@sofia.bg, www.sofiaombudsman.bg

Уважаеми жители на село Мало Бучино,

На 4 септември 2017 г., понеделник,

Заместник общественият посредник на територията  на

Столична община

МАРИЯН МАРИНОВ

ще приема граждани в сградата на Кметството в с. Мало Бучино,

ул. „Никола Петков“ № 7.

Приемът ще се осъществи от 10,00 до 12,00 ч.

Без предварително записване.

–––––––

Правомощията на обществения посредник на територията на Столична община са регламентирани в Правилник за организацията и дейността, приет от Столичния общински съвет. Общественият посредник съдейства за спазване на правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на Столична община.

Граждани и организации могат да се обръщат към обществения посредник с жалби при:

° нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на органите на местната власт;

° неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;

° предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;

° прояви на некомпетентност, недобросъвестност и незачитане на достойнството на гражданите.

–––––––––

За допълнителна информация

можете да се свържете с Приемната:

Телефони: 02/987 34 49, 02/987 13 41; факс 02/986 27 85

www.sofiaombudsman.bg

 email: ombudsman@sofia.bg