Skip to main content

Popular

Recent

Покана за консултации

До

ръководството на

ПП „ГЕРБ“

КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“,

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,

КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“,

КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“

КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“,

ПП „АТАКА“,

КП „АБВ“

в Район “Овча купел”

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 

на местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции в район “Овча купел” за определяне съставите на секционните избирателни комисии за

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБ, НАСРОЧЕНИ ЗА 26.03.2017 Г.

 

                Уважаеми Дами и Господа,

                Във връзка със съставянето на секционните избирателни комисии, Ви каним на среща на 15.02.2017 г. /сряда/ от 14:00 ч. в сградата на района на бул. “Цар Борис ІІІ” № 136 В.

Моля, представителите на парламентарно представените коалиции и партии да представят на срещата писмено предложение за състава на СИК, което да съдържа:

а/ имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията от партии, която ги предлага и телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б/ копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата представляващи партията  или коалицията;

в/когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията;

г/ списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

 

КМЕТ НА
СО-РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“:                     П
                                                       /ХРИСТИНА СЕМЕРДЖИЕВА/

 

 

д н е в е н   р е д

 

14:00 – 14:15 ч.   Регистрация на участниците

14:15 – 14:30 ч.      Предложения на политическите сили за състава на секционните избирателни комисии /СИК/

14:30 – 15:00 ч.     Обсъждане на предложенията

15:00 – 15:30 ч.     Изготвяне на протокол с уточнен състав на  СИК

15:30 – 16:00 ч.    Други организационни въпроси

16:15 ч.               Закриване на срещата

 

Краен срок за предаване на списъците със съставите на СИК и резервите – 17.02.2017 г. /петък/ до 17 00 часа / важи датата от вх. № на деловодството/.