Skip to main content

Popular

Recent

Откриване на строителна площадка за строеж „Работен проект за водопроводна мрежа на кв.“Горна баня“
На 27.09.2016 г. беше подписан Протокол обр.2а за откриване на строителна площадка
за строеж „Работен проект за водопроводна мрежа на кв.“Горна баня“ – кл. 27, 44, 43,
28, 161, 160, 178, Гл. кл. III, кл. 171, 169, 39, 40, 168, 153, 154, 23, 36, 29, 51, 62“ и
„Работен проект за канализационна мрежа на кв. „Горна баня“ – Гл. кл. 1-ГБ, Гл. кл. 1 –
ГБ/8, 9, 10,11; кл.7,14, 20, 21/24, 25, 23, 26, 46, 56, Гл. кл. П-ГБ, Гл. кл. П-ГБ/62, 64; кл. 66,
67, 68, 130, 132, 134, 135, 142, 146, 152, район „Овча купел“ гр. София, подетап I„А” –
Канализационни клонове : Кл,26, Кл.46, Кл.56, Кл.67, Кл.68, Кл.142, Кл.146, Кл.152;
Водопроводни клонове k-178, Гл. кл, III, k-171, k-169, k-171, k-168, k-153, k-154, k-51, k-
62“.
Ще се изградят ВиК мрежи по ул.“Николай Хрелков“, бул.“Никола Петков“, ул.“757“,
ул.“Гръсниче“, ул.“Синьо езеро“, ул.“Отдих“ и ул.“Извор“.
Строително-монтажните работи ще започнат от бул.“Никола Петков“, в участъка от
ул.“Ехо“ до ул.“Николай Хрелков“, където движението на МПС ще се извършва в едното
пътно платно и ще се регулира със светофарна уредба