Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВА във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ меджу СО-район „Овча купел“ и ПУДООС

ОБЯВА

Във връзка с подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 2 620 678,94 лева меджу СО-район „Овча купел“ и  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Ви информираме:

На 06.03.2018г. започва строителство за обект: Изграждане на ВиК мрежи на територията на кв. „Горна баня“, подетап I „Б“ – Канализационни клонове: доизграждане на Гл.кол.II, Кл.66, Кл.130, Кл.132, Кл134, Кл.135;  Водопроводни клонове k-39, k-40, k-23, k-36, k-28, k-29“.

С реализирането на проекта ще бъде изградена канализационна мрежа с дължина 1 576,92 м. и водопроводна мрежа с дължина 1 169,70 м.