Skip to main content

Popular

Recent

Избори НС – 2021 г. ВАЖНО!

Във връзка с изтичането на на срока на 27.03.2021 г. /събота/ за отстраняване

на непълноти и грешки в избирателните списъци е организирано дежурство

в СО – район „Овча купел“. Писмените заявления до Кмета на района ще се

приемат в служба „ГРАО“ от 8:30 до 17:00 часа.