Skip to main content

Popular

Recent

График за провеждането на ремонти по топлопреносната мрежа

График за провеждането на ремонти по топлопреносната мрежа

Графикът е публикуван на сайта на „Топлофикация София“ ЕАД – www.toplo.bg в раздел Ремонти 2016. Специално за улеснение на клиентите
при подаване на сигнали във връзка с ремонтите е отворен мейл адрес remonti2016@toplo.bg