Skip to main content

Popular

Recent

Важно! За Вас, работодатели!

Агенцията по заетостта, съвместно с областните администрации и социалните партньори провеждат проучване за потребностите на работодателите от работна сила.

Целта е работодателите да отразят в анкетен формуляр директно мненеие и информация за търсените от тях професии, специалисти, работници и разбира се, за техните характеристики. Анкетният формуляр може да се отвори от тук

Разчитаме на участието Ви!