Skip to main content

Popular

Recent

Заповед на министъра на отбрана на република България

Обявяване на длъжности във военни формирования на видовете въоръжени сили за приемане на ‘ служба в
доброволния резерв и определяне на. условията и реда за провеждане на конкурси за приемане на служба в
доброволния резерв.

Прикачени файлове