Skip to main content

Popular

Recent

Съобщение

ДО

ДИМИТРИНА ПЪРВАНОВА ТАСКОВА, ЗОЯ КОСТОВА ГЕОРГИЕВА, ВЕНЕТА КИРИЛОВА СТОЙНОВА, собственици и обитатели на ПИ 68134.4327.8693 – УПИ ХХVІІ-3

МИЛКА ТРАЙКОВА СТОЯНОВА, МАРГАРИТА ГРИГОРОВА ДОНЧЕВА, наследници на  Ангел Трайков Стоянов, собственици и обитатели на ПИ 68134.4327.7224 – УПИ ХХVІ-4 в кв. 72 м.”кв.Горна  баня ”

 

 

На основание чл.215 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме, че в техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложена Заповед № РОК16-РД09-468/30.11.16г. на кмета на района за осигуряване на свободен достъп във връзка с изграждане на ВиК-мрежа,  която можете да прегледате срещу документ за собственост.

 

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

 

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез район „Овча купел” с приложен  документ за собственост.