Skip to main content

Popular

Recent

Заповеди № РОК18-РД 09-159/ 22.05.2018г. и № РОК18-РД 09-161/22.05.2018г. за идентификация на новообразувани имоти

ДО

ТРАЯН  ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ

 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

съобщаваме Ви, че по искане на наследници на Еленица Йорданова Тошева с входящ № РОК17-ГР00-245/ 19.04.18г. Кметът на района издаде заповеди № РОК18-РД 09-159/ 22.05.2018г. и № РОК18-РД 09-161/22.05.2018г. за идентификация на новообразувани с подробния устройствен план за м.“Дърньов камък“ урегулирани поземлени имоти. Същият е одобрен с Решение № 385 по Протокол 64/26.06.2014 г. на Столичния общински съвет и влязъл в сила на 15.09.2014 г.

Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедите срещу документ за самоличност и да ги обжалват в 14-дневен срок от настоящето на основание чл.215 от Закона за устройство на територията.