Skip to main content

Popular

Recent

Обществено обсъждане съгласно заповед №РОК18-РД09-152/16.05.18г. на проект на задание за изменение на Общия устройствен план

Обществено обсъждане съгласно заповед №РОК18-РД09-152/16.05.18г. на проект на задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, подлежащо на обществено обсъждане