Skip to main content

Popular

Recent

Актуално

 ВАЖНО!!!

Столична община във взаимодействие с район „Овча купел“ стартира пилотен проект изпълнението на пилотен проект за въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. За събирането и транспортирането на разделно събрани отпадъци е необходимо с Ваша помощ да определим точките в района, на които да бъдат разположени контейнерите за разделното събиране с именно Вашето участие, за правилното и целенасочено въвеждане на пилотния проект…

Вижте ПОВЕЧЕ >>>

 

 

СОФИЯ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 

Инициативата „Европейска столица на културата” е едно от най-престижните и популярни европейски културни събития и е замислена с цел да допринесе за сближаването на европейските народи. Съгласно Решение 1622/2006 г/ЕО Италия и България са поканени да излъчат по един град от двете държави, които ще получат титлата „Европейска столица на културата” за 2019 г. С решение на Столичния общински съвет, Асоциация за развитие на София е определена за координатор на дейностите, свързани с кандидатурата на София за европейска столица на културата.

Какво е столица на културата?

ДО момента 40 европейски града, сред които Атина, Париж, Копенхаген, Стокхолм, са били европейски столици на културата. През цялата година в тези градове се организират множество културни събития, които представят съвремнните постижения в културата и изкуството.

Защо София?

Благодарение на това признание София ще стане още по-известен и познат град в Европа. Ще привлечем вниманието на множество туристи, на които ще покажем нашите забележителности, култура и изкуство. Сериозно ще бъде обновена културната инфраструктура, през цялата година ще се провеждат театрални и танцови представления, концерти, изложби и много други. Ще бъдат вложени средства за цялостно подобряване на градската среда – инфраструктура, озеленяване, осветлвнив, публични услуги.

Столичният район „Овча купел“ също се включва в инициативата, като организира редица културни, музикални прояви и конкурси на територията на района.  

>> Календар на СЪБИТИЯТА, организирани от СО – район „Овча купел“ 

>> Научете ПОВЕЧЕ за кандидатурата на София

АРХИВ новини >>> 

 

ВАЖНО!!!

ПУНКТОВЕ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ – ЛИСТ 1
ПУНКТОВЕ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ – ЛИСТ 2

ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
ЕВАКУАЦИЯ

Резултати от оценката и проверката на щетите нанесени от земетресението на 22.05,2012г.

СНИМКА

 

Изворът”: Творческо вдъхновение на Юлиян Меса – художник.

Логото е създадено през 2009 г. и през погледа на автора е събирателен образ от тракийски корени по земите ни, богатство на минерални извори и послание за развитие и благоденствие на район „Овча купел”.

За пръв път се използва като символ в първи районен преглед на изкуствата „Млади таланти 2010”.