Skip to main content

Popular

Recent

Обява за работа – Ръководител на социална услуга „Асистентска подкрепа“

СО-РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

 в качеството си на доставчик на социална услуга „Асистентска подкрепа“,

в изпълнение на Закона за социалните услуги,

набира кандидати за заемане на длъжността

Ръководител на социална услуга „Асистентска подкрепа

 Описание на длъжността:

     Задълженията на Ръководителя на услугата „Асистентска подкрепа“ се състоят в цялостно организиране на дейността, изпълнението, контрола и отчетността на предоставянето на услугата „Асистентска подкрепа“.

  Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Степен на завършено образование – висше
  • Образователно-квалификационна степен: „бакалавър”
  • Минимум 1 година опит в сферата на социалните услуги
  • Предимство имат кандидати, които са работили по сходна социална услуга

Документите за кандидатсване се подават в сградата на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В, І етаж– Деловодство –  работно време от 08:30 ч. до 17:00 ч.    Допълнителна информация на тел. 0882-433-562.

Всички изисквания може да видите тук – Обявление Ръководител

 

Прикачени файлове