Skip to main content

Popular

Recent

Главен експерт ОМП
  • П Р А В И Л А ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗАМЕТРЕСЕНИЕ ( DOC / PDF)
  • ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР( DOC / PDF)
  • П Р А В И Л А за поведение и действие на населението при снегонавявания, обледявания и свлачища ( DOC / PDF)
  • ПРОВЕЖДАНЕ НА ЙОДНА ПРОФИЛАКТИКА – ДОЗИ ЗА ЕДИН ДЕН ( DOC / PDF )
  • СПРАВКА ЗА СВЛАЧИЩА( DOC / PDF)

Прикачени файлове