Skip to main content

Popular

Recent

Етажна собственост
Уважаеми съграждани,
в този раздел може да получите информация свързана със Закона за управление на етажната собственост и формуляри на документите за регистрация на сградите в режим на етажна собственост.

Закон за управление на етажната собственост
Наредба № 3 от 17.06.2009г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост

Наредба № 6 от 18.09.2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
Декларация за попълване на домовата книга
Протокол за избиране на управителен съвет

Регистрационна карта

Приложение_№6_Уведомление_по_чл._46б

Заявление_за_удостоверение

Прикачени файлове