Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед № АБ-44/04.07.2014г на Главния архитект на СО р-н“Овча купел“ е допуснато да се изработи изменение на действащ План за регулация в обхват: м.“в.з. Горна баня“, кв. 33, УПИ III-538 и УПИ II-867.