Skip to main content

Popular

Recent

Публикувана в Понеделник, 21 Юли 2014

ДО Маргарита Малинова Иванова

Ул.”Теменужка”№3 София

ДО Людмила Малинова Харпацумян

Ж.к.”Люлин”бл.154,ет.6,ап.26 София

ДО Стоян Малинов Малинов

Ул.”Теменужка”№3 София

ДО Иван Малинов Малинов

Ул.”Теменужка”№3 София

С О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с постъпило заявление №АБ-92-00-3131/22/08.04.14г от Васил Тодоров Стойков и Дора Стоянова Стойкова е издадена Заповед №РД-09-76/08.05.2014г на Кмета на район „Овча купел” за прокарване на временен път между о.т. 555 и о.т.557 кв.212 м. кв. Овча купел за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 68134.4335.192 за който е отреден УПИ ХV-192,кв.212 м.кв. Овча купел през ПИ с идентификатор 68134.4335.183 за който е отреден УПИ ІІ-183 от кв.212 по плана на гр. София ,м. Овча купел.