Skip to main content

Popular

Recent

Проект на изменение на план за регулация с образуване на нови УПИ 
ІІI-9515  и УПИ ІI-9499  от кв.9а, м.”кв.Овча купел”, одобрен със 
Заповед № РОК 16-РА 50-01/18.01.2016г. на Гл. архитект на р-н „Овча 
купел“.

Прикачени файлове