Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №РД-09-50-854/11.12.2013г. на Главния архитект на гр.София е допуснато да се изработи проект за План регулация и План застрояване в обхват: м.”Биримирска поляна-в.з.Горна баня”, поземлени имоти с ид.4169.16 и 4169.17 .