Skip to main content

Popular

Recent

Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за кв.12 в м.”Овча купел – 2” план-схеми на инженерна инфраструктура

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РД 09-182/ 26.09.2014г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 15.10.2014г. от 16ч. в заседателната зала на района – бул.”Цар Борис ІІІ” №136в ет.2 ще се представи проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за кв.12 в м.”Овча купел – 2” с оценки и план-схеми на инженерна инфраструктура. Проектът е изложен в сградата на района – бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.1.

Допълнителна информация може да се получи в понеделник и четвъртък м/у 14-16ч. в техническа служба на р-н „Овча купел” – ет.2.

До 29.10.2014г. вкл. могат да се подават писмени становища по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” .

На 07.11.14г. от 16ч. ще се проведе обществено обсъждане в заседателната зала на бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2.