Skip to main content

Popular

Recent

Заповед АБ-78/22.12.2014г. на Главния архитект на район „Овча купел“ СО за одобряване на изменение на план за регулация с образуване на нови УПИ ІХ-9484, УПИ X-9454,9455,9485,2028 и УПИ XVII-2028 в кв.9 местност ” Овча купел”

Прикачени файлове