Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № АБ-78/ 10.11.15г. на Главния архитект за одобряване на проект 
за изменение на план регулация за УПИ VІ-6, УПИ VІІ-17, УПИ VІІІ-18 и 
УПИ ХІ-7 с  образуване  на  нови  УПИ VI-2306, УПИ VIІ-2317, УПИ 
VIII-2318 и УПИ XІ-2307 в кв.23 м.”кв. Горна баня”.

Прикачени файлове