Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №АБ-38/20.05.2015г.на Главния архитект за допускане 
изработването на проект за изменение на действащ План за регулация  и 
План за застрояване в обхват: м.”Овча купел-кв.50”, кв.511, УПИ І-за жс 
и тп и УПИ ІІІ-за жс и тп (ПИ 68134.4333.1324 и ПИ 68134.4333.1260).

Прикачени файлове