Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №АБ-33/24.04.2014г.на Главния архитект е допуснато да се изработи изменение на действащ План за регулация в обхват: м.”кв.Горна баня” кв.19 УПИ ХVІІІ-15 (ПИ 68134.4327.1915).