Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №АБ-32/22.05.2013г.на Главния архитект на район „Овча купел” е допуснато да се изработи изменение на действащ План за застрояване в обхват: м.”кв.Горна баня”, кв.38, УПИ V-2(нов ПИ 68134.4628.1533) и УПИ ХІ-1 (ПИ 68134.4328.3801). В съответствие с чл.113, ал.1 и ал.2 от ЗУТ да се изработи Работен устройствен план в обхват: кв. 38 УПИ ІV-2 (нов ПИ 68134.4328.1532), УПИ V-2 (нов ПИ 68134.4628.1533) и УПИ ХІ-1 (нов ПИ 68134.4328.3801).