Skip to main content

Popular

Recent

Със Заповед №АБ-22/25.03.15г. на Главния архитект на район „Овча купел” СО е допуснато да се изработи изменение на действащ План за регулация и застрояване в обхват: м.”кв.Горна баня” кв.7а УПИ І-общ., УПИ ІІІ- и УПИ ІV-общ.

Прикачени файлове