Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №АБ-01/16.01.2014г.на Главния архитект е допуснато да се изработи изменение на действащ План за регулация и План за застрояване в обхват: м.”Овча купел”, кв.29, УПИ ІІ-931, ІІІ-929,930 и ІХ-927.