Skip to main content

Popular

Recent

м.”Мало Бучино”, кв.9, УПИ ІV-167, УПИ ІІІ-166 и УПИ ХVІІІ-349

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №АБ-30/17.04.2014г.на Главния архитект е допуснато да се изработи изменение на действащ План за регулация в обхват: м.”Мало Бучино”, кв.9, УПИ ІV-167, УПИ ІІІ-166 и УПИ ХVІІІ-349.