Skip to main content

Popular

Recent

кв.54 УПИ ХVІІІ-92, УПИІХ-357, УПИ ІV-349 и УПИ VІІІ-1087

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №АБ-31/22.04.2014г.на Главния архитект е допуснато да се изработи изменение на действащ План за регулация в обхват: м.”в.з.Горна баня” кв.54 УПИ ХVІІІ-92, УПИІХ-357, УПИ ІV-349 и УПИ VІІІ-1087 .