Skip to main content

Popular

Recent

Изменение на план за регулацияИзменение на план за регулация за УПИ ХІ-305 и УПИ ХІІ-739

Изменение на план за регулация за УПИ ХІ-305 и УПИ ХІІ-739 в кв.44 
м.“Суходол“, одобрен със Заповед № АБ-71/14.10.2015г. на Гл.архитект на 
СО- район „Овча купел“.

Прикачени файлове