Skip to main content

Popular

Recent

Обществено обсъждане на

„ПРОЕКТ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР, метротрасе: АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК (МС1), КРАЙНИЯ (МС19), участък: ОТ КРАЯ НА ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК СЛЕД МС14 ДО КРАЙНИЯ (МС19)“