Skip to main content

Popular

Recent

АБ 94-00-1312/4/28.03.2013г.

ДО МАКСИМ СТЕФАНОВ КЛИСУРСКИ

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцеуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложена Заповед № АБ-30/14.05.13г. на Главния архитект на район „Овча купел” СО за одобряване на ИПРЗ кв.43 , м.” ОВЧА КУПЕЛ” УПИ ІX1135/нов ІХ 828 / и VІІІ69 , която можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Възражение може да се подаде в 14-дневен срок от съобщението до СГС чрез район „Овча купел” СО с приложен документ за собственост.