Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-75/04.03.2015г.

ДО ДИМАНА СТ.ГЬОРЧЕВА-ИВАНОВА, ЖИВКА СТ.ГЬОРЧЕВА-КРЪСТЕВА, КОНСТАНТИН СТ.ГЬОРЧЕВ, МАДЛЕН ЖАК КАРИДИ, АВРАМ ШЕМТОВ МАШИЯХ собственици в ПИ 46721.3877.80 по КККР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

съобщаваме Ви, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за изменение на УПИ ХХV-247 за жс и УПИ І-372 за жс и улица-тупик от о.т.2, о.т.2а, о.т.2б, о.т.2в, о.т.2д, о.т.2е, о.т.2з, о.т.2и, улица-тупик от о.т.2д, о.т.2г, улица-тупик от о.т.76 до о.т.76а кв.11 , м.” в.з.Мало Бучино”. Можетеда прегледате въпросния план срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Възражения,предложения и становища може да се подадат в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел” СО с приложен документ за собственост.