Skip to main content

Popular

Recent

РОК18-ГР00-141/06.03.2018г.

 ДО

 ИРИНА СИМЕОНОВА ГРО, РАДОСЛАВА СТЕФАНОВА ГАЙГЕР, носителки на вещни права в

УПИ VІ-700 (ПИ 68134.4332.9661 и .9668 по КК и КР) кв.125 м.“кв.ГОРНА  БАНЯ“

СЪОБЩЕНИЕ

             На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията Ви уведомяваме, че в отдел УОСЖФ на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2 стая №35 е изложен проект за ИПР – за УПИ V-699        с образуване на нов УПИ V-699 за произв.куб.лед  в кв.125 м.”кв. Горна баня”, който можете да прегледате срещу документ за собственост.

         Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                      четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

          Заинтересованите лица могат да разгледат въпросните планове с документи за собственост и да внесат становища, предложения, възражения по тях в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел” с приложен  документ за собственост.