Skip to main content

Popular

Recent

РОК17-ВК08-930/06.10.2017г.

 

ДО ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА БОРИСОВА,СПАС ТРАЙКОВ КЛИСУРСКИ, БОРИС ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ, НИКОЛАЙ ПАВЛОВ КОНСТАНТИНОВ, КОНСТАНТИН ПАВЛОВ КОНСТАНТИНОВ , носител на вещни права  в ПИ 68134.4327.3203 по КК и КР

              На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме, че в отдел УОСЖФ на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2 стая №35 е изложен проект за ИПР – за УПИ Іза училище и УПИ ІІ-за одз  в кв.32 м.”кв. Горна баня”, които можете да прегледате срещу документ за собственост.

          Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                      четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

          Заинтересованите лица могат да разгледат въпросните планове с документи за собственост и да внесат становища, предложения, възражения по тях в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел” с приложен  документ за собственост.