Skip to main content

Popular

Recent

РОК 17-ВК08-726/31.05.17г.

 

ДО ФИЛИП АЛЕКСАНДРОВ КАМЕНОВ,

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ,

СПАС ДИМИТРОВ РУСЕВ

 

Уведомяваме Ви, че със заповед № РА50-305/09.05.2017г. на Главния архитект на гр.София се спира административното производство относно одобряване на проект за ИПРЗ за УПИ VІІ-жс,коо, ІХ-озел., Х-1113, за хотел,коо, ателиета, нови жс и пг, ХІ-1114, коо, офиси, ателиета, жс и пг, ХІІ-1115 за семеен хотел, коо, ателиета и жс, ХІV-за озеленяване и тп, ХV-за озеленяване, улица- тупик от о.т.567а÷о.т.567б÷о.т.5687в до о.т.567г в кв.53 м.” В.з.Горна баня”. Заповедта се намира в Техническа служба на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 и може да бъде прегледана от заинтересованите в 14-дневен срок от настоящето съобщение в

 

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

 

Заповедта може да се обжалва на основание чл.215 от ЗУТ от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд-гр.София чрез район „Овча купел” с приложен  документ за собственост.