Skip to main content

Popular

Recent

РОК 16-ВК 08-113/15.01.16г.

ДО ТИНТЯВА ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРОВА,собственичка в ПИ 68134.4329.366

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

На основание чл.128 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме, че в техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за ИПРЗ – изменение за УПИ VІІ-за обслужващи стопански дейности в кв.53 м.”в.з. Горна баня”, които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да разгледат въпросните планове с документи за собственост и да внесат становища, предложения, възражения по тях в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел” с приложен документ за собственост.

Leave a reply