Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК18-РА50-36/10.08.2018г. проект за ИПР в обхвата  на  УПИ VІІІ-772 и контактни УПИ VІ-770 и УПИ VІІ-771 с образуване на нов УПИ VІІІ-772,за жил.стр. в кв.26а по плана на м.”Овча купел-актуализация”

Прикачени файлове